Meteen naar de inhoud

IA-E.BE

ia-e elektro logo

keuring Elektriciteit

Bij een keuring elektriciteit controleert men niet enkel de elektrische installatie. Men vraagt u ook om de bijhorende elektrische schema’s voor te leggen. Deze moeten uitgetekend zijn volgens de situatie op moment van de keuring met de daarbij horende verplichte vermeldingen en handtekeningen. Indien u niet over deze schema’s beschikt of deze niet accuraat zijn volgens de realiteit, dan ontvangt u geen goedgekeurde keuring totdat uw schema’s in orde zijn.

Indien u geen elektrische schema’s bezit of deze zijn niet up to date, contacteer dan IA-Elektro voor de opmaak hiervan. Wij doen hiervoor het nodige om u schema’s volgens de richtlijnen van het AREI aan te reiken.